Tilsyn

Friplejehjemmet GuldBoSund er underlagt lovgivningen om tilsyn, nøjagtig som alle kommunale plejehjem også er.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med udvalgte plejeboliger. Det er ikke alle, der får tilsyn hvert år. Tilsynsstederne bliver tilfældigt udvalgt. Der føres både et Sundhedsfaglige tilsyn og et såkaldt ”Ældretilsyn”. I oktober 2021 havde GuldBoSund et planlagt tilsynsbesøg af Ældretilsynet. Bedømmelsen blev ” Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet”, hvilket er den kvalitetsmæssige højeste bedømmelse man kan få. Rapporten kan læses her.

 

Jf. Retssikkerhedslovens § 16 og servicelovens § 148a skal kommunen, som har tilsynsforpligtelsen med opgaver, der udføres af andre, foretage et årligt uanmeldt besøg, således at kommunalbestyrelse, brugere og pårørende får indsigt i den pleje, omsorg og trivsel der leveres på det enkelte sted. I december 2020 havde GuldBoSund tilsynsbesøg af BDO, som på vegne af kommunalbestyrelsen, fører tilsyn med alle plejehjem i Guldborgsund Kommune. 

 

Bedømmelsen blev ”Særdeles tilfredsstillende”, hvilket er den kvalitetsmæssige højeste bedømmelse man kan få.Rapporten kan læses her.

 

Jf. Lov om Fødevarer skal Fødevarestyrelsen gennemføre årlige uanmeldte kontrolbesøg for at sikre overholdelse af lovgivningen på området.

 

Jf. Arbejdsmiljøloven skal Arbejdstilsynet bidrage til, at virksomhederne lever op til deres ansvar, og sørge for at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige.

 

Rapporter

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport 2020

Ældretilsynet