Sådan bliver du beboer

Det er nøjagtig de samme betingelser og procedurer, der gør sig gældende, hvad enten man ønsker at blive beboer på GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering eller et kommunalt plejehjem.

 

Det er ens egen bopælskommune, der vurderer, om man er i målgruppen og kan visiteres til en plejebolig. Når man er visiteret, har man frit valg i hele Danmark, og kan flytte hvorhen man vil.

 

Hvis man ønsker at blive beboer på GuldBoSund, er det vigtigt, at man gør opmærksom på det i forbindelse med visitationen, således at kommunen videresender visitationspapirerne til  GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering.

 

Når papirerne er modtaget, vil den visterede borger blive kontaktet for nærmere praktiske aftaler, så vi kan tage bedst muligt imod den nye beboer, og realisere både beboerens og vores ønske om en succesfuld indflytning i nye rammer på friplejehjemmet GuldBoSund.

 

Skulle der være venteliste, tager vi en dialog om dette, med henblik på at kunne give et bud på evt. tidsperspektiv.