Medarbejdere

Vores medarbejdere på GuldBoSund

 

Vi er en multifunktionel virksomhed med forskellige faggrupper.
GuldBoSund tilgodeser de mange individuelle behov og ønsker. Personalet er kyndige, veluddannede og har en omsorgsfuld og professionel tilgang.

 

For Friplejehjem og Rehabilitering gælder, at medarbejderne samarbejder både med den enkelte beboer og gæst ud fra en helhedstænkning. De har social og relationel forståelse med opmærksomhed på den enkelte ældres muligheder i samspil med andre. Det er et kompetent, inspirerende og omsorgsfuldt team med et højt fagligt niveau inden for deres specialområder, som i fællesskab er i stand til kontinuerligt at udvikle og bevare den enkeltes psykiske og fysiske velvære, herunder sikre den nødvendige pleje, træning, genoptræning og rehabilitering.

GuldBoSund er ikke et traditionelt plejehjem. Aktivitets- og deltagelsesdelen fylder mindst lige så meget som plejedelen, hvilket afspejler sig såvel i personalesammensætningen som i tilgangen og metoderne. Her vil man opleve mindre af ”længst muligt i eget liv” og mere af ”længst muligt i hinandens liv”.

 

 

GuldBoSund beskæftiger mere end 80 medarbejdere, der alle har relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring dvs. uddannelse såsom:

  • Social- og sundhedshjælper
  • Social- og sundhedsassistent
  • Sygeplejerske
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Socialpædagog
  • Kok
  • Kost- og ernæringsassistent
  • Teknisk servicechef
  • Administrativ medarbejder

Ønsker du kontakt – klik her for vores kontaktinfo.