Lovgrundlag

Friplejehjemmet GuldBoSund er oprettet efter Lov om friplejeboliger.
Ønsker du at læse loven kan du gøre det her.


Definition:

Ved en friplejebolig forstås en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service.


Borgerens adgang til friplejeboliger:

En person, som kommunalbestyrelsen har visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform, har ret til at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør. Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune.

 

Certificering som friplejeboligleverandør:

Det er Sundhedsstyrelsen, der certificerer friplejeboligleverandører. For at opnå certifikation skal man sandsynliggøre, at man kan øve friplejeboligvirksomhed forsvarligt og i overensstemmelse med kravene om friplejeboligvirksomhed, at kvaliteten af de ydelser som certifikationen omhandler, som minimum er af sædvanlig god standard, samt at friplejeboligleverandøren er solvent og ustraffet.

 

GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering er certificeret som friplejeboligleverandør af Sundhedsstyrelsen til at levere følgende ydelser:

  1. Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter § 83 og 87 i lov om social service
  2. Rehabiliteringsforløb efter § 83 a i lov om social service
  3. Socialpædagogisk bistand og træning efter § 85 i lov om social service
  4. Genoptræning efter § 86 i lov om social service
  5. Ledsagelse efter § 97 i lov om social service