Om GuldBoSund

I den smukke tidligere SiD-bygning Energicentret tæt ved Middelaldercentret, Hamborgskoven og Guldborgsund ligger GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering. Der er plads til 50 visiterede borgere fra hele Danmark, og der tilbydes de bedste forhold for ældre, hvor tilkøb af ekstra ydelser som f.eks. wellness, personlig pleje, rengøring og ledsagelse til forskellige aktiviteter ud af huset er en mulighed for den enkelte.

 

Nutidens generation af ældre er kendetegnet ved at have helt andre forventninger og krav til, hvordan de vil leve deres senior-tilværelse end tidligere generationer har haft, – ikke mindst på et plejehjem. Det er måske en konsekvens af den generelle økonomiske fremgang og sikkerhed, og de muligheder vores danske sundheds- og velfærdssamfund giver.

 

Et friplejehjem ejes og drives hverken af en kommune eller en region, men typisk af en selvejende institution, en fond eller – som i tilfældet GuldBoSund – af en privat ejerkreds.

 

Som friplejeboligleverandør skal man godkendes og certificeres af Sundhedsstyrelsen for at kunne etablere sig, og for at kunne levere de ydelser, som borgeren skal tilbydes. Det skyldes det forhold, at målgruppen for friplejeboliger, i udgangspunktet er borgere, som har en nedsat funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp døgnet rundt, behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning, aktivitet, omsorg og socialt samvær med andre samt tæt kontakt til kvalificeret personale.

 

GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering er certificeret til at levere samtlige ydelser og den støtte, som borgerens kommune visiterer borgeren til, og som yderligere afspejles i handleplanen.

 

Når man er visiteret til en plejebolig, har man i Danmark helt frit valg i forhold til, hvilket plejehjem man ønsker at bo på.

 

Kontakt adm. direktør Dorte Olsen-Kludt på mobil 2113 4451, vicedirektør Søren Larsen på mobil 2331 7417 eller mail info@guldbosund.dk for yderligere oplysninger.

 

Rapporter

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport 2020

Ældretilsynet