Tilsyn

Friplejehjemmet GuldBoSund er underlagt lovgivningen om tilsyn, nøjagtig som alle kommunale plejehjem også er.

Jf. Sundhedslovens § 219 skal embedslægen foretage et årligt uanmeldt besøg vedr. de sundhedsmæssige forhold.

Jf. Retssikkerhedslovens § 16 skal kommunen, som har tilsynsforpligtelsen med opgaver, der udføres af andre, foretage et årligt uanmeldt besøg.

Jf. Lov om Fødevarer skal Fødevarestyrelsen gennemføre årlige uanmeldte kontrolbesøg for at sikre overholdelse af lovgivningen på området.

Jf. Arbejdsmiljøloven skal Arbejdstilsynet bidrage til, at virksomhederne lever op til deres ansvar, og sørge for at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige.