Medarbejdere

Friplejehjemmet GuldBoSund vil, når alle boliger er besat, beskæftige mere end 50 medarbejdere.

Da man, som beboer, visiteres til forskellige ydelser afhængig af ens funktionsniveau og potentiale, vil personaleressourcerne derfor blive tildelt efter det behov, som er beskrevet i den pågældende kommunes visitationsafgørelse, samt de ønsker den enkelte beboer måtte have til diverse tilkøbsydelser.

Det betyder derfor, at man vil finde forskellige faggrupper på GuldBoSund for at kunne tilgodese de mange individuelle behov og ønsker, som beboerne måtte have. Det personale, der skal rekrutteres, skal være kyndige, veluddannede og med en omsorgsfuld og professionel tilgang. De skal både kunne samarbejde med den enkelte beboer, arbejde ud fra en helhedstænkning og have social og relationel forståelse med opmærksomhed på den enkelte ældres muligheder i samspil med andre beboere. Der skal samles et kompetent, inspirerende og omsorgsfuldt team med et højt fagligt niveau inden for deres specialområder, som i fællesskab er i stand til kontinuerligt at udvikle og bevare beboernes psykiske og fysiske velvære, herunder sikre den nødvendige pleje, træning, genoptræning og rehabilitering.

GuldBoSund bliver ikke et traditionelt plejehjem. Aktivitets- og deltagelsesdelen vil fylde mindst lige så meget som plejedelen, hvilket vil afspejle sig såvel i personalesammensætningen som i tilgangen og metoderne. Her vil man opleve mindre af ”længst muligt i eget liv” og mere af ”længst muligt i hinandens liv”.

Medarbejderne har relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring dvs. uddannelse som:

  • Social- og sundhedshjælper
  • Social- og sundhedsassistent
  • Sygeplejerske
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Socialpædagog
  • Kok
  • Kost og ernæringsassistent
  • Tteknisk servicemedarbejder
  • Administrativ medarbejder