Kunsten på GuldBoSund

GuldBoSund blev "født" som Energicentret. Navnet Energicentret refererer til den udbredte anvendelse af alternative energiformer, som blev anvendt på skolen, og det daværende logo fra 1986 symboliserer da også vind, vand og jord.

På væggene i svømmehallen ses kunstneren Per Bruuns mosaikstifter med samme tema, og kunstværket hedder ”Ild – vand – jord”.

På Torvet i bygning 1 har kunstneren Palle Lindau været mester for ”De 3 kævler”, udhugget af egetræ. Kunstværket fortæller os, at alle som opholder sig her i enten kortere eller længere tid, er på vej mod ”lyset”. Palle Lindau har lovet at komme tilbage inden indvielsen af GuldBoSund for at revitalisere ”De 3 kævler”, så de kan tage sig bedst muligt ud de næste 30 år.

Sidst men ikke mindst har samme Palle Lindau også været mester for kunstværket ”Livets Linjer”, som løber på bagsiden af elevatorskakten mellem alle tre etager i bygning 1. Faktum er, at Palle Lindau var i gang med at hugge linjerne ud, da Sveriges statsminister Oluf Palme blev skudt i februar 1986. Palle afsluttede brat den livslinje, han var i gang med, og herefter blev der ikke yderligere arbejdet på værket.

Kunstværkerne, deres titler og den symbolik, de repræsenterer, er som forudbestemt til, hvad der i 2017 bliver til friplejehjemmet GuldBoSund. At forfatteren Erik Knudsen, til skolens indvielse i 1986, skrev en sang, hvor der i en linje står: ”Energi – det er noget, der kommer, når man bruger de kræfter, man har” udtrykker på samme tid nøjagtig den opfattelse, der vil herske på GuldBoSund i forhold til, hvordan et godt liv bedst understøttes og leves, - også når man kommer på plejehjem.