Fysisk træning

Vi prioriterer og understøtter enhver form for fysisk træning og vedligeholdelsestræning på linje med pleje og omsorg, så den enkelte kan opleve størst mulig velvære.

 

Det forebyggende, rehabiliterende, livskvalitetsgivende og sundhedsfremmende perspektiv er konstant i fokus på Friplejehjemmet GuldBoSund med udgangspunkt i beboernes ønsker, behov og ressourcer, og hvor beboerne aktivt inddrages. Det er derfor muligt at deltage i planlagte såvel som spontane træningsaktiviteter hen over ugen – ude som inde, ligesom der yderligere kan tilkøbes individuel personlig træning.

 

Der er ansat fysioterapeut og ergoterapeut på GuldBoSund.