Rehabiliteringsophold

Henvender sig til den borger, der ønsker at gøre noget særligt aktivt for at genvinde tabte færdigheder, så der kan opnås størst mulig selvstændighed og uafhængighed i hverdagen. Det kan typisk være i forlængelse af et længere hospitalsophold, efter en hofteoperation eller fordi man har konstateret et nedsat funktionsniveau i eget hjem. Rehabiliteringsophold er for alle, og vi kan modtage såvel ældre som yngre.

Vores rehabiliteringsteam tager altid udgangspunkt i dine ressourcer og dine ønsker for fremtiden, og opstiller sammen med dig realistiske mål. Under dit ophold vil dagene være fyldt med individuel træning, holdtræning, behandlinger, vejledninger, samtaler, undervisning, sund og lødig kost og meget andet.

Rehabiliteringsforløb kan også være ambulante, og uanset om der er tale om døgnophold eller ambulante forløb, vil fokus være på aktiviteter og indsatser, der styrker dine fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

Vores rehabiliteringsteam er tværfagligt sammensat og arbejder tæt sammen i det daglige, for at borgeren kan nå de mål, man sammen har sat.

Alle bidrager med hver deres særlige specialer/kompetencer, som gør, at et rehabiliteringsophold eller et ambulant forløb på GuldBoSund bliver, som borgeren forventer. Udover vores eget kompetente personale, har vi samarbejde med landets førende privatklinikker- og hospitaler inden for forskellige sygedomskategorier, med bandagist, klinisk diætist m.m.

Priser: 

Rehabiliteringsophold: Pris pr. døgn. Prisen er individuel og beregnes efter behov for ydelser og længde af ophold.
Kontakt Adm. direktør Dorte Olsen-Kludt på telefon +45 21134451 eller via mail [email protected]

Ambulant rehabilitering: Pris pr. dag.
Prisen er individuel og beregnes efter behov for ydelser og længde af ophold.
Kontakt Adm. direktør Dorte Olsen-Kludt på telefon +45 21134451 eller via mail [email protected]
Formiddagskaffe og frokost er inkluderet i opholdet.

For alle døgnophold gælder, at vi i forløbet tilbyder at hjælpe borgeren i forbindelse med dennes kontakt til hjemkommunens visitation for på den måde at medvirke til at sikre, at de nødvendige hjælpemidler, personlig – og praktisk hjælp eller lignende er til stede, når borgeren kommer retur til eget hjem. 

GuldBoSund er din vej tilbage til hverdagen