Døgnophold

/ DØGNOPHOLD

Din vej tilbage til hverdagen

GuldBoSund tilbyder flere midlertidige døgnophold med forskellige mål og forskellige faglige og sociale indsatser.

 

  • Tryghedsophold
  • Aflastningsophold
  • Rekreationsophold
  • Rehabiliteringsophold

For alle døgnophold gælder, at vi i forløbet tilbyder at hjælpe borgeren i forbindelse med dennes kontakt til hjemkommunens visitation for på den måde at medvirke til at sikre, at de nødvendige hjælpemidler, personlig – og praktisk hjælp eller lignende er til stede, når borgeren kommer retur til eget hjem.

 

GuldBoSund er din og din pårørendes vej tilbage til hverdagen

Mask Group 2@2x

Døgnophold

Vælg det døgnophold der passer bedst til dig eller dine nærmeste.

/ FAKTA

Døgnophold

AFLASTNINGSOPHOLD

Henvender sig til den borger, der har behov for særlig støtte og omsorg i en periode, som aflastning af den raske ægtefælle.

TRYGHEDSOPHOLD

Henvender sig til den borger, der er færdigbehandlet på sygehuset, men som oplever sig for tidligt udskrevet, og derfor ønsker professionel hjælp og støtte i en kortere periode indtil man er tryg nok til at komme helt hjem til sig selv.

 

REKREATIONSOPHOLD

På GuldBoSund tilbyder vi derfor rekreationsophold af kortere eller længere varighed til privatbetalende. For den enkelte vil det betyde ro og tid til at komme sig, så man undgår en evt. genindlæggelse. Et rekreationsophold vil blive tilrettelagt helt individuelt i forhold til det behov, udfordringer og kræfter, den enkelte måtte have.

REHABILITERINGSOPHOLD

Henvender sig til den borger, der ønsker at gøre noget særligt aktivt for at genvinde tabte færdigheder, så der kan opnås størst mulig selvstændighed og uafhængighed i hverdagen. Det kan typisk være i forlængelse af et længere hospitalsophold, efter en hofteoperation eller fordi man har konstateret et nedsat funktionsniveau i eget hjem. Rehabiliteringsophold er for alle, og vi kan modtage såvel ældre som yngre.

/ HVAD SIGER KUNDERNE

Jeg har fra dag 1 været helt tryg

Min mor tilbragte sine sidste år på GuldBoSund Friplejehjem, og jeg har fra dag 1 været helt tryg ved at have lagt ansvaret for Mors velbefindende i hænderne på Dortes team.

På GuldBoSund er en tydelig ambition: Plejen og omsorgen skal være i orden, og jeg har på intet tidspunkt oplevet andet end netop det.

Jeg har haft en rar oplevelse af et hus med god stemning, og jeg har mødt et personale fulde af smil, venlighed, respekt og “tid nok” – til Mor og til os andre.

Særlig dejligt var det dog, at Mor selv – og uopfordret – udtrykte sin tilfredshed, og der gik ikke lang tid før GuldBoSund var lig “hjem”, hvis vi tog på tur.

Alt dette gav sjælefred for alle.

– Maiken, pårørende

Udtalelse fra pårørende

GuldBoSund-LoRes-11

Udtalelse fra pårørende

GuldBoSund-LoRes-11