Døgnophold

GuldBoSund tilbyder flere midlertidige døgnophold med forskellige mål og forskellige faglige og sociale indsatser. Klik på nedenstående punkter for at læse mere.

For alle døgnophold gælder, at vi i forløbet tilbyder at hjælpe borgeren i forbindelse med dennes kontakt til hjemkommunens visitation for på den måde at medvirke til at sikre, at de nødvendige hjælpemidler, personlig – og praktisk hjælp eller lignende er til stede, når borgeren kommer retur til eget hjem. 

GuldBoSund er din og din pårørendes vej tilbage til hverdagen