Fysisk træning

Vi prioriterer og understøtter enhver form for fysisk træning og vedligeholdelsestræning på linje med pleje og omsorg – for at den enkelte kan opleve størst mulig velvære.

Det forebyggende, rehabiliterende, livskvalitetsgivende og sundhedsfremmende perspektiv skal konstant være i fokus på Friplejehjemmet GuldBoSund med udgangspunkt i beboernes ønsker, behov og ressourcer, og hvor beboerne aktivt inddrages. Det vil derfor være muligt at deltage i planlagte såvel som spontane træningsaktiviteter hen over ugen – ude som inde, ligesom der yderligere kan tilkøbes individuel personlig træning.   

Der er ansat fysioterapeut og ergoterapeut på GuldBoSund.