Dagligdagen

På Friplejehjemmet GuldBoSund vil man opleve, at vi ikke tænker  ”længst muligt i eget liv”, men ”længst muligt i hinandens liv”, og det præger naturligvis dagligdagen.

Vi vil derfor understøtte beboerne i at kunne mødes i forskellige sammenhænge og benytte de forskellige aktivitets- og kulturtilbud, som arrangeres i forhold til beboernes interesser og ønsker.

Aktiviteterne foregår såvel indenfor som udenfor.

Af aktiviteter kan nævnes træning, gymnastik, dans, kreative grupper, samværsgrupper, litteratur- og oplæsningsgrupper, sang og musik, foredrag, museumsbesøg, teaterture, boccia, billard, udflugter, shopping og meget andet.