Aflastningsophold

Henvender sig til den borger, der har behov for særlig støtte og omsorg i en periode, som aflastning af den raske ægtefælle. Prisen for et aflastningsophold aftales individuelt og afhænger af omfanget af den enkeltes ønsker og behov

 

GuldBoSund er din vej tilbage til hverdagen